Mirë se vini

Ne udhëhiqemi dhe kontribuojmë në përmirësimin, sigurinë në kujdesin e pacientit duke i informuar, mbështetjen dhe ndikimin e organizatave dhe njerëzit që punojnë në sektorin e shëndetësisë.

Në disa çështje në jetën tonë, ne të gjithë do të jemi pacient. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që të gjithë të jemi të njoftuar me praktikat e përditshme që mund të përmirësojnë sigurinë e pacientit.

Shoqata Kosovare Për Sigurinë e Pacientit

Pacientë dhe familje, me ndihmën e juaj ne kujdesemi për të siguruar që çdo pacient të ruhet nga lëndimet serioze. Ne duam t'ju shërojmë, e jo t'ju lëndojmë.

Vizioni
Krijimi i një mjedisi ku pacientët dhe ata që kujdesen për ta, janë të lirë nga çdo rrezik.
Misioni
Parandalimi i gabimeve të kujdesit shëndetësor, dhe eliminimi ose zbutja e dëmtimit të pacientit të shkaktuar nga gabimet e kujdesit shëndetësor.

Pyetje të mira për shëndet të mirë

Nuk do të ndiheni të nxituar apo të zënë ngushtë edhe në qoftë se nuk arrini të kuptoni diçka. Pyetja e juaj duhet të përsëritet duke lutur mjekun apo ofruesin e kujdesit shëndetësor për sqarim.

Pyet mjekun
Mbështet punën tonë
Si një organizatë jo-fitimprurëse, ShKSP-ja është mirënjohës ndaj donatorëve që japin për të mbështetur programet dhe hulumtimet tona.
>>>
Puno me ne
Ka shumë mundësi për organizatat për t'u bërë partner me ne për të çuar përpara misionin dhe domosdoshmërit strategjike për sigurinë e pacientit.
>>>
Na kontaktoni
Për të mësuar më shumë në lidhje me Shoqatën Kosovare Për Sigurinë e Pacientit, ju lutemi kontaktoni me ndonjë nga anëtar e ekipit tonë.
>>>

10 fakte mbi sigurinë e pacientit

Të paktën 50% e pajisjeve mjekësore në vendet në zhvillim është e papërdorshme, ose vetëm pjesërisht e përdorshme. Shpesh aparatura nuk është përdorur për shkak të mungesës së aftësive apo të artikujve. Si rezultat, trajtimet ose procedurat diagnostike nuk mund të kryhen. Kjo çon në nën standard ose diagnozë të rrezikshme ose trajtim që mund të përbëj një kërcënim për sigurinë e pacientëve dhe mund të rezultojë në dëmtim serioz ose vdekje.

10 faktet

Aktivitetet