Shoqata Kosovare për Sigurinë e Pacientit u themelua në qershor të vitit 2013 në Prishtinë. 

Shoqata Kosovare për Sigurinë e Pacientit mbajti aktivitetin e saj të parë ‘’Simpoziumin e parë Shkencorë për Sigurimin e Pacientit’’ me prezantues nga vendi dhe ndërkombëtar. 

Duke pasur parasysh që lëmia e Anesteziologjisë është liderë ne çështjen e sigurisë së pacientit në kuptimin global edhe tek ajo po bëhet liderë në këtë lëmi. 

Interesimi dhe inkuadrimi i profesionistëve të lëmive tjera si Kirurgjia, Mjeksia familjare, Diagnostika po e zgjeron dhe begatohet veprimtaria e SHKSP-së.

Vizioni
Krijimi i një mjedisi ku pacientët dhe ata që kujdesen për ta, janë të lirë nga çdo rrezik.
Misioni
Parandalimi i gabimeve të kujdesit shëndetësor, dhe eliminimi ose zbutja e dëmtimit të pacientit të shkaktuar nga gabimet e kujdesit shëndetësor.

Stafi

Dr. Qamile Morina
Dr. Qamile Morina
Kryetare e SHKSP-së
044 155 727
Dr. Doruntina Bunjaku
Dr. Doruntina Bunjaku
Sekretar i SHKSP-së
+38344160221
Dr. Dafina Matoshi- Krasniqi
Dr. Dafina Matoshi- Krasniqi
Zv.kryetare e SHKS-se
+38344109383