Java e ndërgjegjësimit për sigurinë e pacientit
Java e ndërgjegjësimit për sigurinë e pacientit

Prishtinë, 04/03/2014

Shoqata Kosovare për Sigurinë e Pacientit (SHKSP)i bashkohet përpjekjes ndërkombëtare dhe mbarëkombëtare për të nxitur ndërgjegjësimin për sigurinë e pacientit në vendin tonë.

Në përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin dhe të inkurajojëm angazhimin e pacientve, familjarve, ofrueseve të kujdesit shëndetësor si dhe publikut (SHKSP-ja) njofton sot pjesëmarrjen e saj në fushatën për sigurinë e pacientit 2014. “Java e ndërgjegjësimit “Drejtoje shëndetin tënd në mënyre .......të sigurte”

Çdo vit organizatat e tilla në mbarë botën marrin pjesë në promovimin dhe krijimin e vetëdijes në komunitetin e tyre dhe në mesin e stafit të tyre. Tema e këtij viti “Drejtoje shëndetin tënd në mënyre .......të sigurtë“ thekson nevojën që ofruesit e kujdesit shëndetësor të sigurojn që pacientët të janë më të angazhuar në procesin e kujdesit shëndetësor, coftë duke i inkurajuar për te vizituar mjekun e tyre për një kontroll rutinore ose të pranohen në spital .

Kujdesi shëndetësor sot është jashtëzakonisht kompleks , Të gjithë ne do të jemë pacientë në një pikë në jetën tonë , dhe ne duhet të qasemi kësaj përvoje në mënyrën se si do qaseshim çdo udhëtimi ton të rëndësishem , me planifikim të kujdesshëm dhe komunikim të mire

“Drejtoje shëndetin tënd në mënyrë .......të sigurtë.” na kujton se ofrimi kujdesit të sigurtë ndaj pacientit mund të arrihet më mirë kur pacienti eshte pjesë e rëndësishme e ekipit dhe kurr ai merr një rol aktiv në kujdesin e tijë .

Fushata e këtij viti është duke vërë në pah ndërgjegjësimin më të madh të gabimeve diagnostikuese , një zonë që nuk është studiuar gjerësisht në literaturë mjekësore . Një gabim diagnostik mund të definohet si një gabim në vones ose gabim në diagnozë , ndërsa jo të gjitha gabimet diagnostike rezultojën në dëm te pacientit , ato përaqesin shkakun kryesor te rasteve të keqtrajtimit te pacienteve për shumë organizata shëndetësore. 'SHKSP-ja do të angazhojë personelin dhe pacientët nëpërmjet aktiviteteve edukative dhe krijimit të vetëdijes specifike të shkencës mbi sigurinë e pacientit ne praktikë. Vendosja e posterve per “Java e ndërgjegjësimit “Drejtoje shëndetin tënd në mënyrë .......të sigurtë.”, vendosja e posterve: ”Pastrmi i duarve shpëton jetë” pregaditja e lifletit per pacientin “Pyetni mjekun e juaj”  Pyetje të mira për shëndet të mirë.,