Welcome

We lead and contribute to improved, safe patient care by informing, supporting and influencing organisations and people working in the health sector.

At some point in our lives, we will all be patients. That’s why it is important for everyone to be familiar with everyday practices that can improve patient safety.

The Kosovar Society For Patient Safety

Patients and families, we need your help to ensure that every patient in our care is kept safe from serious harm. We want to heal you, not hurt you.

Vision
Creating an environment where patients and those who care for them are free from any risk.
Mission
Preventing healthcare errors, and eliminating or mitigating patient injury caused by healthcare errors.

Good questions for good health

Nuk do të ndiheni të nxituar apo të zënë ngushtë edhe në qoftë se nuk arrini të kuptoni diçka. Pyetja e juaj duhet të përsëritet duke lutur mjekun apo ofruesin e kujdesit shëndetësor për sqarim.

Ask doctor
Support Us
Si një organizatë jo-fitimprurëse, ShKSP-ja është mirënjohës ndaj donatorëve që japin për të mbështetur programet dhe hulumtimet tona.
>>>
Work with us
Ka shumë mundësi për organizatat për t'u bërë partner me ne për të çuar përpara misionin dhe domosdoshmërit strategjike për sigurinë e pacientit.
>>>
Contact Us
Për të mësuar më shumë në lidhje me Shoqatën Kosovare Për Sigurinë e Pacientit, ju lutemi kontaktoni me ndonjë nga anëtar e ekipit tonë.
>>>

10 facts on patient safety

Siguria e pacientit është një çështje serioze globale e shëndetit publik. Në vitet e fundit, gjithnjë e më shumë vende kanë njohur rëndësinë e përmirësimit të sigurisë së pacientit. Në vitin 2002, shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë ranë dakord mbi një rezolutë të Asamblesë Botërore të Shëndetësisë mbi sigurinë e pacientit.

10 facts

Activities